Контакт

Адреса

зграда Владе
VI спрат, 605/А
Трг Мајке Терезе б.б.
10 000 Приштина, Косово
Тел:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612 

[email protected]


Фото галерија

Кратке чињенице

- Службени језици на Косову су албански и српски језик.

- Језик било које заједнице која чини најмање пет процената (5 %) укупног становништва  било које општине имаће статус званичног језика.

- Језик било које заједнице која чини најмање три процента (3 %) укупног становништва  било које општине или језик који се традиционално говори у општини може се користити као језик у службеној употреби.

- Турски језик има статус службеног језика у општини Призрен, као традиционални језик.

Kоординатор за питања усаглашености са Законом

Дужности и одговорности компоненте за ревизије, истраживања и извештаје

- Координатор за питања усаглашености са Законом


Канцеларија повереника за језике ће, кроз компоненту за ревизије, истраживања и извештаје у оквиру функције за питања усаглашености са Законом, пратити и извештавати о поштовању Закона од стране институција под њеном надлежношћу.                                                                                                                                              Уз подршку вишег правног службеника, координатор за питања усаглашености са Законом одговоран за компоненту за ревизије, истраживања и извештаје:                     

•    припрема и спроводи годишњи план ревизије и надгледања;   
•    спроводи прегледе на лицу места као део плана ревизије и надгледања;
•    прикупља узорке и врши преглед пракси одређених институција за придржавање и примену релевантних обавеза / одредби за употребу језика.
•    развија и разматра препоруке за унапређење спровођења Закона од стране одређених институција које су  под надлежношћу Канцеларије,       
•    прати примену датих препорука у контексту формалних и неформалних истрага;                                                                
•    припрема или налаже припрему извештаја и истраживања за унапређење примене Закона.

Koнтакт:                                                                                                                                                                                        
Сафете Граићевци – координатор за питања усаглашености са законом

Бр. телефона 

038 200 14 499

е-маил:

[email protected]