Контакт

Адреса

зграда Владе
VI спрат, 605/А
Трг Мајке Терезе б.б.
10 000 Приштина, Косово
Тел:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612 

[email protected]


Фото галерија

Кратке чињенице

- Службени језици на Косову су албански и српски језик.

- Језик било које заједнице која чини најмање пет процената (5 %) укупног становништва  било које општине имаће статус званичног језика.

- Језик било које заједнице која чини најмање три процента (3 %) укупног становништва  било које општине или језик који се традиционално говори у општини може се користити као језик у службеној употреби.

- Турски језик има статус службеног језика у општини Призрен, као традиционални језик.

Виши правни службеник

Дужности и одговорности компоненте за преглед законодавства – виши правни службеник

 

Канцеларија повереника за језик, кроз функцију компоненте за преглед законодавства и праћење усаглашености са законом, врши преглед, процену и даје препоруке за предлоге закона како би се обезбедила заштита језичких права у складу са Законом. Канцеларија, такође, може препоручити усвајање одређених закона који може бити неопходан за спровођење и јачање примене Закона.  

 

Правни службеник треба да:

  • обезбеди да Канцеларија  врши прегледе и даје препоруке у вези са:
 - било каквом уредбом или административним упутством донетим у складу са Законом;

 - административним упутством које утиче или може да утиче на статус или употребу службених језика, или језика заједница чији матерњи језик није службени језик Републике Косово.
  • сарађује са Канцеларијом за правна питања при Канцеларији премијера, Саветодавним већем за заједнице и Скупштином Косова како би обезбедио да Канцеларија буде у могућности да даје препоруке о предлозима закона и политикама у складу са Пословником о раду Владе и Скупштине Републике Косово.
  • даје препоруке за  усвајање закона који могу бити потребни за спровођење или унапређење примене Закона о употреби језика,  и да у вези са таквим иницијативама координише са Одбором, Канцеларијом за правна питања при Канцеларији премијера и Скупштином Косова.