Контакт

Адреса

зграда Владе
VI спрат, 605/А
Трг Мајке Терезе б.б.
10 000 Приштина, Косово
Тел:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612 

[email protected]


Фото галерија

Кратке чињенице

- Службени језици на Косову су албански и српски језик.

- Језик било које заједнице која чини најмање пет процената (5 %) укупног становништва  било које општине имаће статус званичног језика.

- Језик било које заједнице која чини најмање три процента (3 %) укупног становништва  било које општине или језик који се традиционално говори у општини може се користити као језик у службеној употреби.

- Турски језик има статус службеног језика у општини Призрен, као традиционални језик.

Виши службеник за развој институционалних капацитета

Дужности и одговорности компоненте за развој капацитета – виши службеник за развој институционалних капацитета

    Канцеларија повереника за језике, кроз компоненту за развој капацитета у оквиру функције за обезбеђивање усаглашености са законом, врши преглед, процену и пружа препоруке у вези са буџетом и људским ресурсима који су издвојени за спровођење Закона од стране институција под њеном надлежношћу. 


    Виши службеник за развој институционалних капацитета се стара о томе да Канцеларија помаже институцијама под њеном надлежношћу да запосле  развију адекватне људске ресурсе за примену Закона.

 

   Под људским ресурсима се подразумевају квалификовани људски ресурси специјализовани за пружање услуга превођења (укључујући преводиоце, тумаче и правнике - лингвисте).

 

   Виши службеник за развој институционалних капацитета Канцеларије, у погледу на политике за развој групе правника - лингвиста и квалификованих стручних преводилаца и тумача, пружа савет у вези са:

•    предуниверзитетским и универзитетским наставним планом и програмом школа и универзитета на којима се правници - лингвисти и стручни тумачи и преводиоци обучавају и добијају потврде за обављање професије;

•    обуком на радном месту за тумаче и преводиоце који раде у јавној управи и другим институцијама под надлежношћу Канцеларије;

•    системима и поступцима за вршење процене и обезбеђивање квалитета услуга превода и тумачења.

 

Када су у питању језичке способности јавних службеника, Виши службеник за развој институционалних капацитета Канцеларије помаже и саветује образовне установе и органе јавне управе и институције, као и креаторе политика у вези са:

•    развојем и применом наставног плана и програма и курсева за пружање могућности за подучавање оба службена језика довољном броју студената;

•    пружањем обуке на радном месту, стручних курсева и подстицаја за јачање језичких способности на оба службена језика за јавне службенике. 

 

Контакт:

Ивана Павловић- Виша службеница за развој капацитета

Бр. телефона: 038 200 14 449

е-маил:

[email protected]