Контакт

Адреса

зграда Владе
VI спрат, 605/А
Трг Мајке Терезе б.б.
10 000 Приштина, Косово
Тел:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612 

[email protected]


Фото галерија

Кратке чињенице

- Службени језици на Косову су албански и српски језик.

- Језик било које заједнице која чини најмање пет процената (5 %) укупног становништва  било које општине имаће статус званичног језика.

- Језик било које заједнице која чини најмање три процента (3 %) укупног становништва  било које општине или језик који се традиционално говори у општини може се користити као језик у службеној употреби.

- Турски језик има статус службеног језика у општини Призрен, као традиционални језик.

Административни службеник

Дужности и одговорности на функцији за администрацију и управљање

 

– Административни службеник


Канцеларија повереника за језике, кроз функцију за администрацију и управљање, обезбеђује добро вођење и управљање Канцеларијом и одговара на захтеве за информације, помаже координатору за истраге одговорном за жалбе, истраге и посредовање при пријему, евидентирању и управљању жалбама.

 

У сарадњи са администрацијом Канцеларије премијера, административни службеник:

 

•    помаже поверенику за језике у свакодневном вођењу Канцеларије;

•    пружа административне и секретарске услуге, подршку поверенику и особљу Канцеларије;

•    пружа, по потреби, услуге писменог и симултаног превода и тумачење на оба службена језика и другим језицима у складу са Законом, или непосредно или преко списка преводилаца Мреже за језичку политику;

•    пружа финансијске и оперативне податке поверенику за језике и особљу Канцеларије;

•    надгледа, анализира и подноси извештаје о административном и финансијском планирању буџета и рачуноводству Канцеларије.

 

Административни службеник, такође, помаже координатору за истраге одговорном за жалбе, истраге и посредовање да:

•    прима, евидентира и управља жалбама поднетима Канцеларији од стране физичких и правних лица, прикупља податке од подносиоца жалбе, разјашњава њихове наводе и исте обавештава о жалбеним поступцима;

•    одговара у координацији са повереником за језике, координатором за комуникације и релевантним особљем Канцеларије, на захтеве за информације које је саставила шира јавност или јавни званичници у вези са Законом, језичким правима и улози и мандату Канцеларије.

Koнтакт:
Ерна Шола Бахтијари – административни службеник
Број телефона 038 200 14448
E-mail:
[email protected]