İLETİŞİM

ADRES:

Hükümet Binası
VI  kat, 605A
Meydan:NenaTereze n.n
10 000 Priştine , Kosova
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerisi

Kisa bilgiler

-Kosova’da resmi diller arnavutça dili ve  sırpça dilidir.

-Bir belediyede, herhangi bir topluluğun dili nüfüsün yüzde beş (5) ‘ini kapsarsa, resmi dil statüsüne sahip olacaktır.

-Bir belediyede veya geleneksel olarak bir belediyede  konuşulan herhangi bir topluluğun dili, genel nüfüsün yüzde üç (3) ‘ünü veya daha fazlasını oluşturursa, resmi dil kullanımında bir dil olarak kullanılabilir.

-Prizren belediyesinde, türkçe dili resmi dil statüsüna sahiptir.

Bakanlıklar

INSTITUCIONI

PERSONI KONTAKTUES

ADRESA

PËRKTHYESIT

MINISTRIA E FINANCAVE

MINIRE QYQALLA –

ZYRTARE PËR TË DREJTAT E NJERIUT

Tel. 038 200-34-646

e-mail: [email protected]

Ndërtesa e Qeverisë

Kati 11

Tel. 038 200 34 119

Mob: +377 (0) 44 418 112

e-mail: [email protected]


MINISTRIA E TREGTISË DHE INDUSTRISË

GANI SEFERI

ZYRTAR PËR PËRFAQËSIM TË KOMUNITETEVE DHE MUNDËSI TË BARABARTA

Tel: 038 512-801

Mob: +377 (0) 44 626 807

e-mail: [email protected]

Lagjja e spitalit perball Farmedit

Tel. 038 200 36 581

Tel: 038 512 828

Mob: +377 (0) 44 108 331

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

http://www.mti-ks.org

MERITA MEHMETI

SHQIP - ANGLISHT

e-maili: [email protected]

Tel. 038512-571

MINISTRIA E ADMINISTRIMIT TE PUSHTETIT LOKAL

TEUTA FAZLIU

ZYRTARE PËR KOMUNITETE DHE GJUHË NË DEPARTAMENTIN PËR PËRFORMANCË DHE TRANSPARENCË KOMUNALE

e-mail: [email protected]

Tel: 038 200 35 563.

e-mail: [email protected]

Mob: +377 (0) 44 277 505

HASAN TMAVA

GJUHE SERBE

e-mail: [email protected]

Tel: 038 200 35 533

FATMIRE BERISHA

GJUHE ANGLEZE

e-mail: [email protected]

Tel: 038/200 35 505

MAHIJE FERATAJ

GJUHE ANGLEZE

e-mail: [email protected]

Tel: 038/200 35 513

MAJLINDA SHAQIRI

GJUHE SERBE

e-mail: [email protected]

Tel: 038 200 35 601

FLURIM ARIFI

GJUHE ANGLEZE

e-mail: [email protected]

Tel: 038 200 35 631

MINISTRIA E INTEGRIMEVE EVROPIANE

GËZIM DUSHI

Tel: 038 200 27 014
e-mail: [email protected]

Ndërtesa e Qeverisë

Tel. 038 200 27 048

Mob: +386 (0) 49 159 455

[email protected]

http://mei-ks.net

Nuk ka përkthyes

MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE
Objekti i Ri Qeveritar (ish Rilindja), kati 17

Tel. 038 200 30 007

[email protected]

http://map.rks-gov.net

VERA ABDYLI

SHQIP SERBISHT

e-mail: [email protected]

tel: 038 200 30 844

LUMNIJE KIKA

SHQIP ANGLISHT

e-mail: [email protected]

tel: 038 200 30 664

MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK

RESMIJE MUMXHIU UDHËHEQËSE E DSHM-SE

Tel: 038 200 215 08

e-mail: [email protected]

Rr. Sheshi Nëna Terezë, nr. 36, Ish Toskana

Tel. 038 200 21 501

Mob: +377 (0) 44 663 191

[email protected]

http://mzhe.rks-gov.net

SHPRESA GALIMUNA

SHQIP-SERBISHT

e-mail: [email protected]

Tel: 038 200 215 24

MINISTRIA E KTHIMIT DHE KOMUNITETEVE

GORAN STALETOVIĆ
NËPUNËS PËR KOORDINIM PLANIFIKIM
Mob. 045/633 352
Tel: 038 200 16 519
e-mail: [email protected]


Fushë Kosovë

Tel. 038-552-045

Centrx.16-502

[email protected]

http://www.mkk-ks.org

ARDIAN ZENELI

SERBISHT-ANGLISHT

e-mail: [email protected]

Tel: 038 200 16 517

MILAZIM ASLLANI

SHQIP-SERBISHT

e-mail: [email protected]

Tel: 038 200 16 517

LABERIE SYLEJMANI

SHQIP-ANGLISHT

e-mail: [email protected]

Tel: 038 200 16 517

MINISTRIA E BUJQËSISË

EMINE KELMENDI

SHEFE E NJËSISË PËR TË DREJTAT E NJERIUT

e-mail: [email protected]

Rr. Nene Tereza nr. 35

Tel. 038 200 38 706

e-mail: [email protected]

http://www.mbpzhr-ks.net

FATIME BAJRAMI

SHQIP - SERBISHT

Tel: 038 211 998

e-mail: [email protected]

MERITA IBRAHIMI

SHQIP-ANGLISHT

Tel: 038 211 998

e-mail: [email protected]

AFERDITA PERNOKAJ

SHQIP-ANGLISHT

e-mail: [email protected]

Tel: 038 211 998

MINISTRIA E KULTURËS DHE SPORTIT

ALBAN BERISHA UDHËHEQËS I DIVIZIONIT TË SHËRBIMEVE TË PËRBASHKËTA

Tel: 038 200 22 074

e-mail: [email protected]

Ndërtesa e Partive Politike Rr. Nënë Tereza nr.35

Tel. 038 200 22 004

Tel: 038 211 064

Mob: +377 (0) 44 403 523

e-mail: [email protected] http://www.mkrs-ks.org

VIOLETA SMAJLI

SHQIP-SERBISHT

e-mail: [email protected]

Tel: 038/211-783 ctrx 22580

Mob: +377 (0) 44 222 174

SADETE KRASNIQI-SHALA

SHQIP-ANGLISHT

e-mail: [email protected]

Tel: 038212842 ctrx.22225

Mob: +377 (0) 44 324 053

MINISTRIA E ARSIMIT, SHKENCËS DHE TEKNOLOGJISË

NAXHIJE SHALA

AJVAZI UDHËHEQËSE E DIVIZIONIT PËR BURIME NJERËZORE

e-mail: [email protected]

Centrex 20099

Mob: +377 (0) 44 149 282


MINISTRIA E SHËNDETSISË

FAIK HOTI

DREJTOR I DEPARTAMENTIT PËR INFORMIM NË MSH.

Tel: 038 200 24020

Mob: +377 (0) 44 169 325

Lagjja Arbëria

Ish Spitali i Mushkërive

Tel. 038 200 24 504

Tel: 038 200 24 004

Mob: +377 (0) 44 257 797

e-mail: [email protected]

http://www.msh-ks.org


MINISTRIA E MJEDISIT DHE PLANIFIKIMIT HAPSINOR

ISMAIL RUDARI

DREJTOR I DEPARTAMENTIT ADMINISTRATËS QENDORE

e-mail: [email protected]

Tel: 038 200 32 021

Objektin e Ri Qeveritar (ish Rilindja), kati 17

Tel. 038-200 32 004

Tel: 038 200 32 041

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]  

http://mmph.rks-gov.net

MUSTAFË MUSTAFA

DREJTOR NË DEPARTAMENTIN E PËRKTHYESVE

Tel: 038 200 32 119

MINISTRIA E PUNËS DHE MIRËQENIES SOCIALE

MUSA DEMIRI

UDHËHEQËS NË ZYRËN PËR KOMUNIKIM PUBLIK

e-mail: [email protected]

tel: +381 (0) 38 200 26 084

Afër EAR

Tel. 038 211 081

Tel: 038 200 26 033

http://mpms.rks-gov.net

SHABAN KRASNIQI

e-mail: [email protected]

Tel: 038 200 26 060

FIRDEZE HUNDOZI

SHQIP-SERBISHT

e-mail: [email protected]

Tel: 038 200 26 071

BUKURIJE VISOKA

SHQIP-ANGLISHT

[email protected]

038 200 26 071

LULJETA REXHEPI

SHQIP-ANGLISHT

e-mail: [email protected]

Tel: 038 200 26 071

MINISTRIA E INFRASTUKTURËS

MUSTAFA GARA

DREJTOR I DEPARTAMENTIT TE DAQ-IT

e-mail: [email protected]gov.net

+377 (0) 44 286 347

+381 (0) 38 211 919

Ndërtesa e Kuvendit

C-304

Tel. 038 200 28 005

Mob: +377 (0) 44 186 283

e-mail: [email protected]

e-mail: laberi.pajaziti @rks-gov.net

e-mail: [email protected] http://mi-ks.net

MERLINDA SPAHIU

SHQIP-ANGLISHT

BINAK ULAJ

PËRKTHYES I KONTRAKTUAR SHQIP-SERBISHT

MINISTRIA E DREJTËSISË

LULZIM BEQIRI

DREJTOR I DEPARTAMENTIT PËR INTEGRIM EVROPIAN DHE KORDINIM TË POLITIKAVE

e-mail: [email protected]

Tel. 038 200 18 092

Ndertesa e ish-Rilindja, Kati IX

Tel. 038 200 18 018

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

http://www.md-ks.org

DREITA KOZMAQI

SHQIP-ANGLISHT

Mob:+377 (0) 44 102 728

Tel: 038 200 18 220

ISAK HAZIRI

SHQIP-SERBISHT

Mob: +377 (0) 44 533 227

Tel: 038 200 18 278

HAQIF SUDRULLI

SHQIP-FRENGJISHT

Mob: 045 538-667

Tel: 038/200-18-220

FLORENT GASHI

LEKTOR

Mob: +377 (0) 44 111 206

Tel: 038 200 18 278

JETON KABASHI

ANGLISHT-SHQIP

Cntrx: 200 18 367

Mob: +377 (0) 44 273 227

ZENEL HYSENI

SHQIP-SERBISHT

Cntrx: 200 18 627

+377 (0) 44 146 697

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME

ARBEN KQIRA
ZYRTAR I LARTË LIGJOR

e-mail: [email protected]
Tel: 038-200-19-816

‘Rr. “Luan Haradinaj ” prapa Pallatit të Rinisë

Tel. 038 213 007

Mob: +377 (0) 44 222 777

e-mail: [email protected]

http://www.mpb-ks.org

MELIHA SHATRI

SHQIP-SERBISHT

e-mail: [email protected]

Tel: 038 200-19 568

MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME


Ndërtesa e Qeverisë, Rr. "Nena Tereze" 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel: 038 213 963
Tel: +381 38 213 985
e-mail: [email protected]


MINISTRIA E FORCËS SË SIGURISË

FATON KRASNIQI
SHEF I SEKTORIT PËR PËRKTHIM NË MFSK

e-mail: [email protected]ov.net
Tel: 038 200 13 581


Përball Hotel Viktoria ish Shtabi i përgjithshëm i TMK-se

Tel. 038 200 13 513

Mob: +377 (0) 44 176 079

Tel: 038 200 13 516

e-mail: [email protected] http://www.mksf-ks.org

MERITA SEFAJ

VIOLETA HASANI

SHQIP-ANGLISHT

TEUTA GASHI

SHQIP-ANGLISHT

JASMINKA REDŽIĆ

SERBISHT-SHQIP

TONE GASHI

LEKTORE

MINISTRIA E DIASPORËS

YMER AVDIU

SHEF I DIVIZIONIT PËR ARSIM

Tel. 038 200 17 023

e-mail: [email protected]

Sheshi Nena Tereze pa nr.

Te. 038 200 36 555

Mob: +377 (0) 44 844 007

e-mail: [email protected] http://med.rks-gov.net

BARBANA SEKIRAQA

SHQIP-ANGLISHT

e-mail: [email protected]

PRESIDENCA E KOSOVËS

ZIJUSH AHMETI

ZYRTAR I LART LIGJOR NË KKK NË ZPRK

e-mail: [email protected]

Ndertesa e Kuvendit, Sheshi Nena Tereze

Tel. 038 211 971

e-mail: [email protected]

http://www.president-ksgov.net


KUVENDI I KOSOVËS

ANTIGONA BAJRAMI KOORDINATORE –PËRKTHYESE NË DREJTORINË E SHËRBIMEVE GJUHËSORE TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS.

Tel: 038 200 211 261

Mob: +377 (0) 44 131 425

Tel: 038 200 10 520

e-mail: [email protected]

Sheshi Nena Tereze pa nr

Tel. 038 211 334

Tel: 038 200 10 012

Mob: +377 (0) 44 599 200

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

http://www.kuvendikosoves.org