İLETİŞİM

ADRES:

Hükümet Binası
VI  kat, 605A
Meydan:NenaTereze n.n
10 000 Priştine , Kosova
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerisi

Kisa bilgiler

-Kosova’da resmi diller arnavutça dili ve  sırpça dilidir.

-Bir belediyede, herhangi bir topluluğun dili nüfüsün yüzde beş (5) ‘ini kapsarsa, resmi dil statüsüne sahip olacaktır.

-Bir belediyede veya geleneksel olarak bir belediyede  konuşulan herhangi bir topluluğun dili, genel nüfüsün yüzde üç (3) ‘ünü veya daha fazlasını oluşturursa, resmi dil kullanımında bir dil olarak kullanılabilir.

-Prizren belediyesinde, türkçe dili resmi dil statüsüna sahiptir.

Arnavutça-Sırpça-Arnavutça online sözlük tanıtıldı

26.09.2019

26 Eulül 2019
Priştine


Bugün Priştine'deki “Pjeter Bogdani” Ulusal Kütüphanesi'nin binasında, Arnavutça-Sırpça-Arnavutça online sözlük tanıtımı yapıldı; bu proje Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve UNMIK tarafından destek ve Diller Komiseri Ofisi ile yakın işbirliği içinde yapılmıştır.

Diller Komiseri Slavisa Mladenoviç, dilin Kosova'da yaşayan farklı etnik toplulukların etkileşimi ve dâhil edilmesinin önündeki en büyük engellerden biri olarak tanımlandığını vurguladı. Üstelik Mladenovic, Arnavutça-Sırpça-Arnavutça sözlük, birbirlerinin dilini öğrenmek isteyenler için daha kolay erişim sağladığını dile getirdi.
2018'de Kosova Sosyal Girişimler Merkezi tarafından yürütülen bir ankete göre, genel sosyal ilişkilerin durumunu ve statüslerini, dil ve iletişim bakış açısında göre daha geniş etnik topluluklar tarafından vermektedir. Araştırma, gençlerin dili öğrenmeye yoğun ilgi gösterdiğini ve bunun sonucunda, DKO ile işbirliği içinde Arnavutça ve Sırpça öğrenmek için online bir internet platformu oluşturulduğunu gösteriyor: www.voc-up.com ve sonra dil öğreniminin temel bir birimi olarak Priştine ve Belgradlı uzmanlar tarafından geliştirilen ve IOM, UNMIK ve Kosova'daki İngiliz Büyükelçiliği tarafından desteklenen bu online sözlük bulunmaktadır.  


Açılışta Priştine'deki İngiliz Büyükelçiliği’nden Ekselansları Nicholas Abbott, Kosova Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Zahir Tahin ve sözlüğün yazarları Ana Sivacki, Bayan Merima Krijezi, Bay Kemal Murati ve Bay Hysen Matoshi yer aldı. Online sözlüğün ilk aşaması 20.000 kelimeyi kapsamaktadır ve 2021 yılına kadar her iki yönde de 50.000 ila 60.000 kelime olması beklenmektedir.
En son Sırp-Hırvatça-Arnavutça sözlüğü 1974’de, oysa Arnavutça-Sırp-Hırvatça sözlüğü 1984’te geliştirilmiştir.


Diller Komiserliği Ofisi 07/2012 nolu düzenlemesi gereğince, Başbakan ofisi çerçevesinde Nisan 2012 yılında kurulmuştur.Ofis, diller yasasının uygulanmasını gözlemlemek için, kurumlarla çalışmak için ve yasa’nın uygulanmasını düzeltmek için ve Kosova’daki tüm toplulukların dillerini kullanmaları hakkını korumak ve teşvik etmek için görevlendirilmiştir. 

Natrag