İLETİŞİM

ADRES:

Hükümet Binası
VI  kat, 605A
Meydan:NenaTereze n.n
10 000 Priştine , Kosova
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerisi

Kisa bilgiler

-Kosova’da resmi diller arnavutça dili ve  sırpça dilidir.

-Bir belediyede, herhangi bir topluluğun dili nüfüsün yüzde beş (5) ‘ini kapsarsa, resmi dil statüsüne sahip olacaktır.

-Bir belediyede veya geleneksel olarak bir belediyede  konuşulan herhangi bir topluluğun dili, genel nüfüsün yüzde üç (3) ‘ünü veya daha fazlasını oluşturursa, resmi dil kullanımında bir dil olarak kullanılabilir.

-Prizren belediyesinde, türkçe dili resmi dil statüsüna sahiptir.

Bakanliklar Kamu Şirketleri

INSTITUCIONI

PERSONI KONTAKTUES

ADRESA

PËRKTHYESIT

HEKURUDHAT E KOSOVËS INFRAKOS

REFET ÇITAKU –

U.D I SEKRETARIT

Tel: +381 38 550 550 177

Mob: +386 49 228 570

+377 44 362 867

e-mail: [email protected]

[email protected]

[email protected]

Adresa: Sheshi i Lirisë p.n. Fushë Kosovë

Tel: +381 (0) 38 550 550 550

Fax: +381 (0) 38 550 550 501

[email protected]

http://www.kosovorailway.com

JETON CUBAJ –

PËRKTHYES ANGLISHT- SHQIP

e-mail: [email protected]

Tel: 00381/(0)38-550-550-229

Mob: +377 (0) 44/211-727

HEKURUDHAT E KOSOVES TRAINKOS

SEFEDIN SEFAJ –

HEKURUDHAT E KOSOVËS TRAINKOS SH.A. MENAXHER PËR PLANIFIKIM, ZHVILLIM DHE KOORDINIM

Tel: +381 (0) 38 534 837

Mob: +386 (0) 49 503 901KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS

NEXHAT PODRIMAJ –

SEKRETAR I KOMPANISE

Tel: 038 /501 701 1253

+386 (0) 49 999 948

e-mail: [email protected]

Sheshi Nënë Tereza, Prishtinë

Tel: +381 (0) 38 543 458

+381 (0) 38 55 11 11

e-mail: [email protected]

http://www.kek-energy.com


POSTË DHE TELEKOMUNIKACIONI I KOSOVËS

VLLAZNIM BOJAJ –

KOORDINATOR PER RELACIONE ME PUBLIKUN DHE RRJETE SOCIALE

Telekomi i Kosovës Sh. A

Tel: +381 (0) 38 555 630

Mob: +377 (0) 44 685 130

e-mail:

[email protected]

http://www.valamobile.com

Dardania pa nr., Prishtinë

Tel: +381 (0) 38 500 555

+381 (0) 38 554 554

[email protected]

[email protected]

[email protected]

http://www.ptkonline.com

TEUTA HYSENI

+377 (0) 44 393 607

NDËRMARRJA HIDROEKONOMIKE 'IBËR LEPENC'

OSMAN KOZMAQI - DREJTOR I ADMINISTRATES SE PERGJITHSHME

Tel: 038 525 006

038 520 847

Centrx: +381 38 525 006

Mob: +377 (0) 44 642 160

e-mail:

[email protected]

Sheshi "Bill Clinton" nr.13, Prishtinë

Tel: +381 (0) 38 226 070

Tel: +381 (0) 38 225 006

Fax: +381 (0) 38 226 159

E-mail: [email protected]

http://www.iber-lepenc.org/

ARTAN SALIHU -

GJUHË SHQIPE, GJUHË ANGLEZE DHE GJUHË SERBO-KROATE

+381 (0) 38 525 006

e-mail: [email protected]

KOSTT - OPERATOR I SISTEMIT, TRANSMISIONIT DHE TREGUT

ANAMARI REPIĆ -

ZEVENDESE E DREJTORIT GENERAL TE RTK

Mob: +386 49 753 753

e-mail: [email protected]

Rr. Xhemail Prishtina nr.12 Prishtine

Tel: +381 (0) 38 230-102

[email protected]

[email protected]

http://www.rtklive.com


TERMOKOS - NGROHTORJA E QYTETIT TE PRISHTINËS

FADIL BERISHA - ZYRTAR KRYESOR PËR FINANCA DHE THESARE

Mob: +386 (0) 49 718 817

E-mail: [email protected]


Dardania P.n. Prishtinë
Tel: +381 (0) 38 543-210
Fax: +381 (0) 38 541-780
Mob: +377 (0) 44-966-150
[email protected]
[email protected]
http://www.termokos.org


NGROHTORJA E QYTETIT GJAKOVA

Nuk ka, nuk është emeruar ende edhe perkunder insistimit tonë

01.12.2015KOMPANIA E UJËSJELLËSIT PRISHTINA

SOKOL DURAKU

e-mail: [email protected]

Tel: +381 38 60 30 10

+381 38 60 32 11

[email protected]

[email protected]

http://www.kur-prishtina.com

ANITA HARADINAJ

Mob: +377 (0) 44 429 977

KOMPANIA E UJËSJELLËSIT HIDRODRINI

MEHDI KELMENDI

Mob: +377 (0) 44 117 386

e-mail: [email protected]

Rr. Gazmend Zajmi Nr.5, Pejë

Tel: +381 (0) 39 432 355

Mob: +377 (0) 44 142 904

[email protected]

http://hidrodrini.com/

MEHDI KELMENDI

Mob: +377 (0) 44 117 386

e-mail: [email protected]

FERASETE ALIJA

Mob: +386 (0) 49 291 886

e-mail: [email protected]

KOMPANIA PËR MENAXHIMIN E DEPONIVE NË KOSOVË KDMK

ALBIANA AVDIJA -

ZYRTARE PËR INFORMIM, ZËDHENSE E KOMPANISË

e-mail:

[email protected]

Mob: +377 (0) 44 641 582

Rr. Zija Shemsiu nr.23, 10000, Prishtinë

Tel: (038) 554 552

Mob (044) 411 695

[email protected]

e-mail: [email protected]

KOMPANIA RJONALE E UJËSJELLËSIT BIFURKACIONI

HAJRUSH VLADI -

JURIST I DIPLOMUAR, ZYRTAR JURIDIK NË KOMPANI

Mob: +377 (0) 44 219 587

e-mail: [email protected]

Rr. Enver Topalli Nr. 42/, 7000 Ferizaj

Tel: +381 (0) 290 320 650

Fax: +377 0) 44 172 573

[email protected]


NDËRMARRJA PUBLIKE BANESORE

ILMI BEQIRI -

UDHËHEQËS I SHËRBIMIT TË QIRASË

Mob: +387 (0) 45 544 006

e-mail: [email protected]

Rr. Bill Klinton p.n, 10000 Prishtinë

Tel: +381 (0) 38 55 33 11

+381 (0) 38 52 30 01

Fax: +381 (0) 38 52 24 46

[email protected]

Publike Banesore nuk ka të punësuar përkthyes

KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL SH.A. "HIDROMORAVA

NAZMIJE DEMIRI -

EKONOMISTE E DIPLOMUAR

Mob: +387 (0) 44-290-658

Tel: 038 326 980

e-mail: [email protected]

Rr. Abdullah Tahiri. p.n, 6000 Gjilan

Tel: +381 (0) 280 325 658

Fax: +381 (0) 280 325 658

e-mail: [email protected]

http://www.hidromorava.com

Hidromorava nuk ka përkthyes të punësuar por këta të punësuar kanë njohuri në gjuhën serbe

Rozelita Hasani, Juriste e diplomuar

Mob: +377 (0) 44 553 850

e-mail: [email protected]

Skender Ramadani, Ing. i Hidros

Mob: +377 (0) 44 295 105

e-mail: [email protected]

Nerxhivane Krasniqi, Juriste e diplomuar

Mob: +377 (0) 44 357 763

e-mail: [email protected]

KOMPANIA RAJONALE E UJËSJELLËSIT “GJAKOVA”

KASTRIOT ZHAVELI

Mob: +386 (0) 49 732 505

email: [email protected]

rr. UÇK Nr:07, 5000 Gjakovë

Tel: +381 (0) 390 322 055

Mob: +377 (0) 44 307 627

e-mail: [email protected]


KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL " MITROVICË"

NIMAN BALIU -

KOORDINATOR PËR INFORMIM

Tel: 028 520 304 lokal 108

Mob: +377 (0) 45 201 967

e-mail: [email protected]

[email protected]

Rr. Bislim Bajgora p.n. 40000, Mitrovicë

Tel: +381 (0) 28 520 304

Fax: +381 (0) 28 533 707

e-mail: [email protected]

NIMAN BALIU

SHQIP/ANGLISHTI/SERBISHT

e-mail: [email protected];

028 520 304 lok 108

Mob: +377 (0) 44 366 977

KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL SH.A. "HIDROREGJIONI JUGOR"

FADIL BERISHA

ZYRTAR I LARTË PËR RAPORTIM DHE PLAN BIZNES

Mob: +377 (0) 44 769 496

e-mail: [email protected]

Rr. Vatra Shqiptare p.n. 20000, Prizren

Tel: +381 (0) 29 244 150

Fax: +381 (0) 29 244 150

e-mail: [email protected]

http://www.hr-jugor.com

Blerina Zhupi

shqip-anglisht-turqisht

[email protected]

Mob: +377 (0) 44 817 563

KOMPANIA RAJONALE E MBETURINAVE PASTRIMI

ARBNORA ADEMI

ZËDHËNËSE E KOMPANISË

Rr. Bill Klinton p.n. 10000, Prishtinë

Tel: +381 (0) 603 191

Mob: +377 (0) 44 201 748

e-mail: [email protected]


KOMPANIA RAJONALE E MBETURINAVE AMBIENTI

NEXHAT ABDULLAHI

SKRYESHEF EKZEKUTIV KRM"AMBIENTI"SH.A. PEJË

e-mail: [email protected]

Rr. Fatmir Ukaj Nr.24, 30000, Pejë

Tel: +381 (0) 39 420 368

+381 (0) 39 434 457

Mob: +381 (0) 44 139 448

e-mail: [email protected]


KOMPANIA RAJONALE E MBETURINAVE PASTËRTIA

NAZMI JASHARI

SEKRETAR NE KRM " PASTERTIA " SH.A

Mob: +377 (0) 44 219 574

e-mail: [email protected]

Rr. Enver Topalli nr. 44, 70000, Ferizaj

Tel: +381 (0) 290 327 501

Mob: +381 (0) 44 155059

e-mail: [email protected]

Sipas nevojës i bën përkthimet Nazmi Jashari.

KOMPANIA RAJONALE E MBETURINAVE ECO-REGJIONI

LULJETA BRAHA

SEKRETARE E BORDIT TË DREJTOREVE

Mob: +377 (0) 44 593 029;

Tel: 029 24 42 60

Fax: 029 24 47 53

e-mail: [email protected]

Adresa: Rr. Tahir Sinani Nr. 59, 20000, Prizren

Tel: +381 (0) 29 244 260

Mob: +377 (0) 44 438 486

email: [email protected]


KOMPANIA RAJONALE E MBETURINAVE HIGJIENA

FATMIR MALIQI

DEPARTAMENTI JURIDIK - SEKRETAR ECOHIGJIENA SH.P.K

Tel: + 377 (0) 45 861 635

+377 (0) 44 137 212

www.ecohigjiena.com

e-mail:leon[email protected]

e-mail: [email protected];

e-mail: [email protected]

Adresa: Rr. Adem Jashari nr. 111, 60000, Gjilan

Tel: +381 (0) 280 320 040

+381 (0) 280 324 040

Fax: +381 (0) 280 324 040

e-mail: [email protected]

[email protected]

http://krm-higjiena.com


KOMPANIA RAJONALE E MBETURINAVE UNITETI

Eshte përsëritë kërkesa me 04.12.2013

Adresa: Rr. Vëllezerit Dragaj p.n., 40000, Mitrovicë

Tel: +381 (0) 28 533 211

+381 (0) 28 583 983

e-mail: [email protected]


KOMPANIA RAJONALE E MBETURINAVE ÇABRATI

ILIRJANA EFENDIA

MENAXHERE PROKURIMI

Tel: 0390 321 588

Mob: +377 (0) 44 712 134

e-mail: [email protected]

Adresa: Rr. Mazllom Lakuci p.n, 50000, Gjakovë

Tel: +381 (0) 390 321 588

Mob: +381 (0)44 501 270

e-mail: [email protected]

Nuk ka të punësuar përkthyes

KEDS-KOMPANIA KOSOVARE PËR DISTRIBUIM DHE FURNIZIM ME ENERGJI ELEKTRIKE
PRANVERA RUGOVA
ZYRA LIGJORE E KEDS-it
e-mail: [email protected]
Tel: 049 790 053


Bulevardi Bill Klinton nr. 5
Prishtina 10000, Republika e Kosovës
Mob: + 386 (0) 49 790-053